Ecobox

Robusta och kemikaliefria minireningsverk. Glöm trekammarbrunnar, markbäddar och infiltrationer. Klarar normal och hög skyddsnivå och långa belastningsuppehåll. Komplettera med Ecobox regnvattentank.

Hemsida