Länsstyrelsen Västerbotten

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald idag. I montern har ni tillfälle att lära er känna igen dem, ställa frågor samt lära er om pollinatörer. Välkomna!

Hemsida