Kerstin Westin

Egen produktion av akvareller och målningar som blivit vykort å pussel, barnböcker å musmattor, brickor och bordstabletter.

De senaste åren har jag målat i fjällen så nu finns bilder från ovan odlingsgränsen.  Vill du se nyheterna, googla på konstkerstinwestin

Hemsida