Svenska Pelargonsällskapet

Svenska Pelargonsällskapet ger råd om skötsel av pelargoner och säljer namngivna sticklingar, fröplantor av vilda arter m m. Mycket av utbudet är ovanliga och gamla sorter som inte finns i handeln.

Hemsida