Över 70 procent av utställarplatserna bokade till vårens Nolia Trädgård

Ett stort antal utställare är klara inför nästa års Nolia Trädgård som 10-årsjubilerar.

Över 70 procent av utställarplatserna är bokade redan nu till en mässa där hela 92 procent av utställarna anger att mässans helhetsintryck är bra eller mycket bra.

Det ser ut att bli ett Nolia Trädgård 2021 som fyllt alla sina monterplatser.

– Allt ser fantastiskt bra ut med ett otroligt engagemang och stor iver från utställare att delta på mässan, säger projektledaren Kristin Olsson.

Hon berättar att de vana utställarna är medvetna om att besökarna stannar länge och handlar på mässan.

– Det ser vi för att över hälften av besökarna stannar på mässan längre än tre timmar. 88 procent av våra besökare gör inköp på mässan och 75 procent av besökarna handlade för över 1000 kronor på mässan. Dessutom tycker långt över 90 procent av utställarna att besökarantalet är tillfredsställande eller bättre. Över 30 procent tyckte det var mycket bra. Hela 92 procent tycker att mässans helhetsintryck är bra eller mycket bra.

Projektledaren poängterar att mässor görs tillsammans med utställarna.

– Och det är sällan mer påtagligt än under arbetet med Nolia Trädgård. Utställarna har verkligen vittnat om vad mässan betyder, både för dem men också för deras kunder. Att vi dessutom firar 10 år under nästa års mässa gör att många sagt att de bara måste vara med, säger Kristin Olsson.

Nolia Trädgård 2021 öppnar 23 april.