Evighetens Trädgårdar visar upp kyrkogårdars trädgårdskultur

Lika vanligt som det är för tyska trädgårdsmässor att visa upp utsmyckningen av gravvårdar och kyrkogårdar, lika ovanligt är det på svenska. Nu ändrar Nolia Trädgård på detta och visar upp en ofta bortglömd del av trädgårdskulturen under rubriken Evighetens Trädgårdar.

– Det är en strålande idé att visa upp denna viktiga och hoppingivande kulturbärare som bär på moderna inslag, säger Anton Sundin, trädgårdsingenjör i Skellefteå pastorat. Han är, tillsammans med författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson, skapare av en av de tio Evighetens Trädgårdar som visas upp på mässan.

Nolia Trädgårds programledare, Mariana Mattsson, berättar att många, även trädgårdsintresserade, inte riktigt tänker på kyrkogårdar som parker och gröna rum i en stad.

– Allt fler städer norpar grönytor och då blir kyrkogårdarna allt viktigare. De är dessutom viktiga som kulturbärare. Nästan alla har en relation till gravar och kyrkogårdar, men tänker inte alltid på dem som en del av trädgårdskulturen, säger hon.

Mariana Mattsson berättar att mässan valt att lyfta fram denna del av trädgårdskulturen i år med inspiration från tyska trädgårdsmässor.

– Där är detta ett naturligt inslag och har ofta omfångsrika avdelningar på de stora trädgårdsutställningarna. Mig veterligt har gravarnas och kyrkogårdarnas trädgårdsestetik och betydelse för trädgårdskulturen nog inte lyfts fram tidigare på en trädgårdsmässa i Sverige. Det råder vi nu bot på under årets Nolia Trädgård, säger Mariana Mattsson.

Hon berättar att det blir tio olika exempel på gravvårdsplanteringar under rubriken Evighetens Trädgårdar som visas upp under mässan, alla skapade av olika personer eller grupper.

En av dessa skapas av Anton Sundin, trädgårdsingenjör i Skellefteå pastorat, tillsammans med författaren, fotografen och kulturvetaren Elisabeth Svalin Gunnarsson.

Han tycker att det är en bra idé att lyfta fram gravvårdarnas och kyrkogårdarnas betydelse.

– Det är ganska spännande att tänka på den tydliga symbolik som finns på kyrkogårdar med växter som ger hopp. En kyrkogård och dess gravvårdar har så många dimensioner.

Anton Sundin berättar att det man numer allt mer fokuserar på de levande.

– Kyrkogårdarna en ju plats för levande människor. Där kommer trädgårdsbiten in. För mig som trädgårdsdesigner är det egentligen ganska ointressant med växter som sådant. Det är vad man fyller trädgården med, vilken innebörd som ges som är mest intressant. Det år också viktigt att komma ihåg att människor vill utföra en handling när de är där. Därför är det viktigt att inte anlägga något som tar bort svängrummet för den enskilde, säger Anton Sundin.

Han lyfter också fram att kyrkogården bär på en modern tanke om medskapande.

– Denna moderna tanke känns inte minst spännande i tider av nya begravningsformer som ger nya, gröna uttryck som allt mer perenner på gravarna. Det är en spännande tid för mig som trädgårdsdesigner där kyrkogårdar och gravvårdarna kommer att förändras och hitta nya former, säger Anton Sundin.

Några av dessa nya former kommer att visas upp under årets Nolia Trädgård.