Nolia Trädgårds programledare fick kunglig medalj

Under Riksförbundet Svensk Trädgårds regionkonferens i Lövånger fick trädgårdsexperten och programledaren på Nolia Trädgård, Mariana Mattsson, ta emot Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.

Mariana Mattsson är trädgårdsambassadör, författare och trädgårdsdesigner. Hon är också mottagare av Gröna Pennpriset 2013 samt skapare av Mästarrabatten 2015. Hon är också Nolia Trädgårds programledare.

– Självklart är vi inte så lite stolta över att "vår" programledare nu också fått en kunglig medalj, säger Kristin Olsson, projektledare för Nolia Trädgård.

Hon tog emot priset som delades ut av Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör, Inger Ekrem till vänster och styrelseledamoten Therese Forsberg.

Till SVT sa Mariana Mattsson att Västerbotten, med all sin trädgårdskultur, är något av ett växthus.

– Det knyter ju lite an det där. Vi har en väldigt rik trädgårdstradition och trädgårdskultur här i Västerbotten som jag själv bara jobbat vidare med. Det är bra att det finns en så god grogrund när man märker hur folk med trädgårdsintresse vill få kunskap, säger hon till SVT.

Motiveringen lyder som följer:

"Mariana Mattsson, Norrlands främsta trädgårdsambassadör, har under många år varit verksam inom norrländsk trädgårdsodling. Hon har genom sin entusiasm och envishet både sett till att förnya och öka intresset för trädgårdsodling i norr samt verkat för att man tagit tillvara och förvaltat den kunskap och det intresse som en gång fanns.

Traditionellt har det funnits mycket föreningsverksamhet i norr för att utveckla kunnandet inom trädgårdsområdet och Mariana har fortsatt på den banan. Hon har startat ett livaktigt trädgårdssällskap mitt ute i ”vildmarken” och hon har som tidigare styrelserepresentant inom Riksförbundet Svensk Trädgård verkat för att norrländsk odling aldrig fallit i glömska. Hon var också drivkraften bakom ”Budkavle från 2499 Norrlandsodlare” 2012, ett upprop från Norrland till media och trädgårdsnäringen att uppmärksamma Norrland i såväl journalistiskt material som i växtval. Budkavlen presenterades på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar samma år.

Hon är en trädgårdsambassadör som lyft blicken och visar på de fördelar och möjligheter som finns med odling i norr istället för att klaga på ”dåligt klimat”. 2015 fick hon uppdraget att skapa ”Mästarrabatten - norrsken och midnattssol”. Mästarrabatten är ett koncept för vanliga trädgårdar skapade av mästare i trädgård, vilket visar att hennes kunnande och erfarenhet uppmärksammats även inom yrkesodlingen.

Mariana har letat upp och inventerat gamla växter för att bevara det odlade kulturarvet som höll på att falla i glömska. I samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten samt Anders Berglund har Mariana Mattsson och Reginald Scholz, Trädgårdsduon rosa lapponica, återuppväckt Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs. Mariana har också, tillsammans med Reginald Scholz, tagit initiativet till, byggt upp och varit ledare för landets första kulturbotaniska trädgård, Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele. Ett arbete som pågick under 5 år tills bristande resurser tvingade dem att avgå.

Mariana har medverkat med artiklar om norrländsk odling i många tidskrifter, inklusive Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården. För alla trädgårdsentusiaster har hon utökat kunskapsbanken genom att, i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård, publicera de första e-böckerna om trädgård i Sverige, fria att ladda ner från Internet.

Marianas arbete inom trädgårdsområdet är mångsidigt med en grön tråd av nyfikenhet, beslutsamhet, driv och ambition. Mariana kämpar för odlingskultur i norr som hon återupprättar genom alla sina fantastiska idéer, uppdrag och projekt."