Jörgen Sagerfors

Bonsai är ett japanskt ord som egentligen betyder "plantering i kruka" dock inte att förväxla med våra vanliga krukväxter. Regler och filosofi finns och målet är lite enkelt förklarat att gestalta en naturlig del av naturen fast i miniatyr och i en kruka. Proportioner är mycket viktigt i denna konstform och det mest uppenbara för nybörjare är ju de väldigt små krukorna som en bonsai oftast har.

Föredraget kommer att börja med traditionell bonsaikunskap, vidare till bonsaiskogar och slutligen något som är helt nytt för de flesta, något som man skulle kunna kalla för "ört-bonsai", ett fullvärdigt alternativ till sommarblommor i trädgården. Antingen bara en skapelse att njuta av över en sommar eller en mer perenn plantering.

Jörgen Sagerfors är Civilingenjör och Teknologie Doktor, men har också ett stor intresse för allt som växer och han har enligt sig själv alldeles för gröna fingrar. Har tidigare bland annat odlat apelsiner och gjort egen marmelad, odlat fram sina egna kaffebönor, inte illa vid Umeås nordliga breddgrader. Sedan ca åtta år tillbaka har han aktivt hållit på med Bonsaier och är också styrelsemedlem i Svenska Bonsaisällskapet. Bonsai handlar egentligen om formgivning av träd, man försöker att föra in proportionerna från ett stort vuxet träd, och inspiration tas med fördel från vindpinade träd på fjäll eller kustnära skog.

Bilden på Jörgen är från naturreservatet Strömbäck-Kont där man med fördel kan se inspirerande former.