Ulrika Flodin Furås

 

Jag är en odlande journalist, fotograf och författare som skriver om trädgård, framförallt om stadsodling. Uppvuxen som jag är mitt i stenstaden i en mörk sekelskiftesvåning utan balkong och med en bakgård med marken täkt av en mil asfalt, kändes det som, längtade jag alltid ut i det gröna. Jag ville odla och fattade inte varför man inte fick ha fruktträd, bärbuskar och grönsaksland på gården.

Tankarna om att odla på bakgårdar, bland asfalt och betong har följt mig hela livet. Det är en glädje att få arbeta med det ämne som ligger mig varmast om hjärtat – stadsodling. Varje gång jag upptäcker nya odlingar i staden blir jag lika glad och det är fantastiskt att möta alla odlare, se deras kolonilotter, gemensamhetsodlingar, köksträdgårdar, och få dela med mig av deras odlingserfarenheter till andra.

När jag inte fotar och skriver om den gröna staden odlar jag ätbart på min tio kvadratmeter stora uteplats. Dessutom, när jag inte jobbar med tidningen Koloniträdgården eller skriver böcker, odlar jag med grannarna i bostadsrättsföreningen, är medodlare på en kolonilott och sköter om odlingarna på Naturhistoriska Riksmuseet och Vasamuseets trädgård. Jag har just kommit ut med boken Kålgårdar, kolonier och asfaltsblommor - Stadsodlingens historia.

 

Fotograf: Elin Hallin