Bibbi Bonorden

Hur skapar du en trädgård som lockar till sig fåglar, fjärilar, humlor, groddjur och daggmaskar? Hur undviker du att skada naturen med invasiva främmande växter?

Samtal och svar på publikens frågor med Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare från Fritidsodlingens riksorganisation, Bibbi Bonorden, projektledare för invasiva främmande växter, samt Ingrid Rogblad och Erik Hansson från Rikare trädgård.