Bitte Persson

Bitte berättar o tipsar om vad som är viktigt att tänka på – växtföljd, pollinatörer, allmänt sunt förnuft. Det tenderar att bli så krångligt när vi har många nya odlare som googlar all möjlig information.

Bitte Persson, Larsviken/Lanthandeln i Viken AB