Chatarina Karlsson

Invasiva främmande arter – varför måste vi bry oss? Hur ser det ut i Norrland? Vad har vi för ansvar själva?

Vi som berättar jobbar alla med invasiva främmande arter på Länsstyrelserna i Norrland