Susanne Jonsson

Jag kommer att berätta om biologisk bekämpning med hjälp av många miljoner nematoder att använda i kampen mot våra inhemska och välbekanta skadedjur och våra nya "importerade" skadedjur som närmar sig, eller redan finns, i våra trädgårdar här uppe i norr. Det är viktigt att vara påläst och förberedd för att så långt som möjligt undvika att få in de i trädgården.

Susanne Jonsson, Bionema